Paul van der Wijk aanvoerder nieuw bestuur Abiant Lycurgus

Geschreven door: Theo Sikkema

Met ingang van heden heeft Abiant Lycurgus, vertegenwoordigd door de Stichting Topvolleybal Groningen, een nieuw bestuur. Paul van der Wijk neemt als voorzitter de leiding over van Mark Boumans, die zoals bekend binnenkort burgemeester van Doetinchem wordt.

De bestuurswijziging is een nadere invulling van het twee jaar geleden gepresenteerde plan ‘Ambitie 2020’. Een belangrijk punt hierin is om bestuurlijk de organisatie verder te professionaliseren. Met als doel om structureel bij de top van Nederland te behoren, hoofdprijzen te pakken en ook Europees mee te tellen. Het nu grotendeels terugtredende bestuur heeft altijd met alle energie aan de ontwikkeling van de organisatie gewerkt en draagt nu het bestuurlijke stokje over. Een groot deel van het huidige bestuur blijft gelukkig voor de organisatie behouden.

In de natuurlijke transitie is nu een andere fase aangebroken. Een fase waarin het bestuur tijd en ruimte heeft om nadrukkelijker op strategisch niveau te kunnen opereren. Een lange termijnvisie vanuit ‘Ambitie 2020’ nader inhoud te geven om van daaruit keuzes te maken. Maar ook vorm geven aan de ambitie om Abiant Lycurgus een prettige ontmoetingsplaats te laten zijn voor bedrijfsleven en sportliefhebbers. Het scheidende bestuur is blij kwalitatief goede bestuurders gevonden te hebben om de aangescherpte ambitieplannen in te vullen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit zeven leden.

  • De 51-jarige Van der Wijk is lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool en gewend om bestuurlijk te acteren. Naast het voorzitterschap heeft Van der Wijk strategie en public relations onder zijn hoede.
  • Bert Eissens is vice-voorzitter. De 57-jarige Eissens is lid van het bestuur van het UMCG Revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren en gaat zich inhoudelijk met name bezighouden met de interne organisatie. De nieuwe secretaris is onder meer oud-trainer van Winkhem uit Winsum. Als seizoenkaarthouder volgt Eissens Abiant Lycurgus al jaren op de voet.
  • Vanuit het terugtredende bestuur blijft alleen Wim Wolfs. Hij beheert als penningmeester de financiële portefeuille. De 64-jarige Wolfs was in het verleden directeur bij diverse bedrijven.
  • Marcel van Delden, is sinds december 2015 bij Abiant Lycurgus betrokken. De 53-jarige oud-volleyballer van onder meer Abiant Lycurgus en Sudosa Assen is in het dagelijks leven zelfstandige. Hij houdt zich al bezig met de portefeuille sport en maatschappij. Dit gaat hij vanaf nu formeel vanuit de rol van bestuurslid doen.
  • Een andere in de volleybalwereld niet onbekende naam is Allard Bloem. De 40-jarige oud-speler van Abiant Lycurgus is actief als zelfstandige in het onderwijs. Bloem gaat zich onder andere bezighouden met technische zaken.
  • Rianne Folkerts is de enige dame in het gezelschap. Ze werkt als ketenmanager bij het Veiligheidshuis Drenthe. De 41-jarige Folkerts is verantwoordelijk voor de portefeuille personele zaken.
  • Fred Hassert is Chief Financial Officer bij de Provincie Groningen en hij is voorzitter van Samenwerking Noord, de IT netwerkorganisatie van Noord-Nederland. Als algemeen bestuurslid gaat marketing bij de 56-jarige Hassert zijn bijzondere aandacht krijgen.

Met het aantreden van het nieuwe bestuur treden de oude bestuursleden per direct terug. De reeds genoemde Mark Boumans, Rob Birza, Mello Veenstra, Paulien Schoonhoven en Petra Muller. Het nieuwe bestuur dankt hen voor alle toewijding en passie die jarenlang vanuit deze verantwoordelijkheid geleverd is. Birza, Veenstra en Schoonhoven blijven betrokken bij de organisatie in een uitvoerende rol.

Reacties op dit artikel:

Geef een reactie

VOLGENDE WEDSTRIJD

11 april 2020

SAMEN. Lycurgus RECO ZVH
BESTEL TICKETS