De sportvereniging Lycurgus is in 1952 door drie heren opgericht, te weten Joop van der Veen, Harm Veenhoff en Dick van Mansom. Deze vereniging kende toen een voetbaltak en een volleybaltak. Zoals bij bijna alle in oprichting zijnde verenigingen, was ook voor deze drie heren het begin moeizaam. Beetje bij beetje bleef de vereniging groeien.

In de jaren ’70 was het de volleyballers gelukt om in de landelijke competitie te komen. Dit bracht uiteraard meer kosten met zich mee. De contributies moesten omhoog om dit alles te bekostigen. Op een gegeven moment ging de toenmalige sponsor van de volleyballers failliet. Om ervoor te zorgen dat de voetballers hier niet de dupe van zouden worden, is er gekozen voor een afsplitsing van beide sporten.

Moedervereniging Lycurgus heeft een grote jeugdafdeling. De jeugdafdeling blijft elk jaar weer groeien. De jeugdafdeling telt ongeveer 150 jeugdleden.