Standpunt SAMEN. Lycurgus inzake eventuele voortgang competitie

Geschreven door: Theo Sikkema

Het bestuur van de Stichting Topvolleybal Groningen (STG) heeft kennis genomen van het op woensdag 18 maart 2020 gedane voorstel van de Nevobo hoe om te gaan met een mogelijk vervolg van de competitie. De clubs worden uitgenodigd om hierop te reageren en dat doen we bij deze.

Gezien de bizarre werkelijkheid door het coronavirus en de zorg daarvoor wat nauwelijks te bevatten is, telt momenteel alleen maar gezondheid en veiligheid. Wat in de wereld gaande is gaat ons aan het hart en we denken aan alle slachtoffers en iedereen die keihard bezig is om de zorg hiervoor te verlenen. We zijn als SAMEN. Lycurgus op dit moment helemaal niet met volleybal bezig. Wij zouden alle begrip hebben om net als in vele andere competities in omringende landen voor dit seizoen geen kampioen aan te wijzen en niet meer de spelen.

De Nevobo denkt na over een vervolg van de competitie. Mocht dit opportuun worden, dan pleit de STG ervoor om de strijd om het kampioenschap zo simpel mogelijk te organiseren. Dat betekent wanneer de situatie het toelaat SAMEN. Lycurgus en Draisma Dynamo gaan strijden om de landstitel.

Het seizoen heeft tot nu toe uitgewezen dat SAMEN. Lycurgus en Draisma Dynamo de twee sterkste teams zijn. De stand in de kampioenspoule na vier speelrondes en de eindstand van de reguliere competitie laat dat ook zien.
Spelen met zo sterk mogelijke selecties. Onze Amerikaanse spelers Mitch Perinar en Collin Mahan zitten per 17 maart naar het zich laat aanzien voor minimaal 30 dagen vast in de Verenigde staten vanwege het sluiten van Europese buitengrenzen. In het meest gunstige geval kunnen ze op 17 april weer in Groningen zijn. Niemand weet hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen, waardoor verwachtingen uitspreken hierover geen waarde hebben.

Uitgangspunten:
• Er is de mogelijkheid om voor volle zalen te spelen. Spelen zonder publiek of zeer minimaal toegestaan is geen optie.
• Een eventueel vervolg moet in verband met aflopende contracten en werkvergunningen uiterlijk 15 mei klaar zijn.
• Er is sprake van een zo fit mogelijke en volledige selectie inclusief buitenlandse spelers. Dat impliceert in het meest gunstigste geval een herstart op woensdag 29 april. Met een bondig speelschema is het dan mogelijk om in een best-of-five finale uiterlijk 10 mei klaar te zijn.
• Dat iedere ploeg in de kampioenspoule nog kans moet maken op de play-offs doet gezien het verloop van het seizoen onvoldoende recht aan de verhoudingen.

De situatie in de wereld is in hele korte tijd enorm veranderd. Waar het vorige week nog realistisch leek om te kijken naar een vervolg van de competitie is het dat inmiddels niet meer. Het is een bittere pil voor de fans van SAMEN. Lycurgus en iedereen die bij de club betrokken is dat we niet kunnen spelen, maar de realiteit vraagt erom. Om die reden staan gezondheid en veiligheid voorop.

Laten we elkaar vast houden in deze voor iedereen bijzondere en bizarre tijd. SAMEN. sterk!

Reacties op dit artikel:

Geef een reactie

VOLGENDE WEDSTRIJD

10 oktober 2020

RECO ZVH Amysoft Lycurgus

17 oktober 2020

Draisma Dynamo Amysoft Lycurgus