Toekomst Abiant Lycurgus in cruciale fase

Geschreven door: Theo Sikkema

Met drie landstitels op rij en in totaal acht prijzen de afgelopen vier jaar is Abiant Lycurgus de meeste succesvolle en toonaangevende volleybalploeg in Nederland van de laatste jaren. Echter bevindt de club zich momenteel in een cruciale fase vanwege het feit dat een aantal bestuursleden is teruggetreden en er sprake is van een liquiditeitstekort voor het lopende seizoen.

Ook is er nog geen opvolger gevonden voor de aan het eind van het seizoen stoppende hoofdsponsor Abiant. Een adviserende en ondersteunende werkgroep helpt momenteel mee aan plannen voor een stabiele toekomst met een nieuw compleet bestuur.

Van het in april 2017 aangetreden zeven hoofdige bestuur zijn nog drie leden over. In 2017 zijn al twee bestuursleden vertrokken. Fred Hassert een paar maanden geleden en zeer recent is vice-voorzitter Bert Eissens gestopt. De hoofdreden was dat de maatschappelijke positie van de bestuursleden niet meer de combineren viel met de benodigde inzet bij de Stichting Topvolleybal Groningen (STG) om de bestuurlijke rol goed uit te kunnen voeren.

Nu er nog drie bestuursleden over zijn mist de organisatie de nodige slagkracht. Daar moet snel verandering in komen.

Onlangs is onder leiding van de algemeen manager een werkgroep aan de slag gegaan om te adviseren en te ondersteunen. Met het bestuur voorop en met ondersteuning van de leden van de werkgroep wordt aan een plan gewerkt. Een plan waarin de basis gelegd wordt om Abiant Lycurgus zowel bestuurlijk als financieel te versterken.

Het gaat hierbij zowel om de korte als de lange termijn. Op korte termijn dient het dreigend liquiditeitstekort voor dit seizoen te worden opgelost. Daarnaast is een professionele aanpak met een bredere financiële basis nodig en een voltallig bestuur met nieuw elan.

Abiant Lycurgus wordt gerund door een gering aantal zeer trouwe en ervaren vrijwilligers. Om het huidige prestatieniveau van de selectie op termijn te blijven volhouden dienen we er als club in te slagen om voldoende middelen bij elkaar te krijgen om dit aantal te faciliteren. Om naast de spelersgroep en trainersstaf over een beperkt aantal betaalde krachten op een bedrijfsbureau te kunnen beschikken, die gezamenlijk onze doelstellingen mee realiseren.

Het vinden van een opvolger van onze hoofsponsor Abiant is in dit kader van groot belang. Gelukkig worden op het vlak van het vinden van bestuursleden als het genereren van inkomsten stappen gezet in de goede richting. Tevens dienen zich kandidaten aan voor het hoofdsponsorschap voor het volgend seizoen. Er is sprake van positieve ontwikkelingen, maar we zijn er echter nog niet.

Op korte termijn is er sprake van een liquiditeitstekort als gevolg van een in het verleden ontstane schuld. Onder leiding van de algemeen manager zijn de afgelopen periode de nodige contacten aangeboord en zijn substantiële financiële middelen binnengehaald. Ondanks dat is nog geen sprake van een sluitende begroting voor het huidige seizoen. Op dit moment zijn de beschikbare liquiditeiten nog onvoldoende om de lopende verplichtingen voor de rest van het seizoen te voldoen.

Wij zijn er van overtuigd dat topvolleybal in Groningen en omgeving potentie heeft en zouden het een grote teleurstelling vinden als Abiant Lycurgus verloren zou gaan. De doelstelling om voor de vierde keer op rij landskampioen te worden blijft kaarsrecht overeind staan en we blijven er met elkaar alles aan doen om dit mogelijk te maken. Neemt niet weg dat we alle steun in welke vorm dan ook kunnen gebruiken, dus volleybalminnend Groningen en daarbuiten #LetsgoLyc en help de Blue army!

Reacties op dit artikel:

Geef een reactie

VOLGENDE WEDSTRIJD