Sportplein Groningen gelanceerd

Geschreven door: Paulien Schoonhoven

Donderdagmiddag 8 november vond de feestelijke opening van Sportplein Groningen plaats in het provinciehuis in Groningen. Negen organisaties uit de provincie Groningen, waaronder het Alfa-college, slaan de handen in één op het gebied van sport en bewegen. Binnen Sportplein Groningen gaan zij meer samenwerken.

Sportplein Groningen is een digitaal loket, www.sportpleingroningen.nl, waar inwoners uit de provincie en organisaties terecht kunnen met vragen op het gebied van sport en bewegen. Door informatie te bundelen wordt topsport en breedtesport voor de inwoners van de provincie Groningen overzichtelijk en toegankelijker.

Thema’s

Binnen Sportplein Groningen wordt gewerkt aan een zestal thema’s: talentontwikkeling, sportevenementen, bewegingsonderwijs, versterking van sportverenigingen, kwetsbare groepen en sportaccommodaties. Binnen deze thema’s wordt kennis gedeeld, visie ontwikkeld en worden plannen gemaakt en uitgevoerd.

Partners

Naast Alfa-college Sport en Bewegen, werken Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen Instituut voor Sportstudies, Topsport NOORD, Provincie Groningen, gemeente Groningen, Noorderpoort en Huis voor de Sport Groningen mee aan het portaal.

Sportkaart Groningen

Een belangrijk onderdeel van www.sportpleingroningen.nl is Sportkaart Groningen. Op deze Sportkaart kunnen geïnteresseerde inwoners en organisaties allerlei informatie vinden over sport en bewegen in de provincie Groningen. Er is onder andere een overzicht te vinden van sportaanbieders, sportevenementen en sportaccommodaties die zich in de provincie bevinden.

Rol Alfa-college

Het Alfa-college werkt enthousiast mee aan het Sportplein. Medewerkers worden bijvoorbeeld ingezet voor kennisdeling en studenten werken onder andere mee aan evenementen. Hierdoor doen zij relevante werkervaring op.

Reacties op dit artikel:

Geef een reactie