Een update over de stand van zaken bij Amysoft Lycurgus

Geschreven door: Theo Sikkema

Het bestuur van Amysoft Lycurgus wil graag een update geven over diverse processen. Vooropgesteld dat we echt hopen op korte termijn weer publiek te mogen begroeten bij wedstrijden in het Alfa-college Sportcentrum en MartiniPlaza. Ondanks de bijzondere omstandigheden is het natuurlijk schitterend dat we afgelopen weekend de vijfde Supercup in de historie veroverd hebben.

Het bestuur begon vorig jaar in een situatie waarin het sportief goed ging, maar bestuurlijk en financieel het nodige werk verricht moest worden. Het Organisatieteam is in ontwikkeling en maakt steeds meer meters vanuit het TopsportZorgcentrum. Dat corona grote invloed heeft is een understatement en speelt in de totale organisatie van Amysoft Lycurgus een grote rol. Het speelt in ieder geval een snoeiharde rol bij het tot stand komen van de begroting. Het is een langdurig proces geweest om de begroting sluitend te krijgen.

Offers
Er zijn diverse offers gebracht. Zo bestaat de selectie maar uit 12 in plaats van 13 of 14 spelers en de post recette is afgeschaald van 70.000 naar 20.000 euro. Ook de commerciële doelstellingen zijn neerwaarts bijgesteld. Op dit moment is verreweg het grootste deel van de begroting hard, maar corona blijft ons helaas boven het hoofd hangen. Het is prachtig om te merken dat we voor dit seizoen al een aantal nieuwe partijen aan Amysoft Lycurgus hebben kunnen verbinden. Vele gesprekken worden gevoerd en er zijn diverse lijntjes met bedrijven en organisaties om concreet invulling te geven aan samenwerking.

Kwaliteit Eredivisie omhoog
Een belangrijk uitgangspunt is geweest om de sportieve ambitie waar te kunnen blijven maken. Onderdeel hiervan is het spelen van Europees volleybal. Hierbij kunnen we financieel gebruik maken van een door de Nevobo beschikbaar gesteld fonds. De ambitie van de volleybalbond is om de kwaliteit van de Eredivisie de komende jaren te verhogen. Europese ervaring opdoen is hierin meer dan relevant. Deze ondersteuning maakte de keuze om in te schrijven voor de CEV-cup gemakkelijker. Los van de kwaliteit is het vergroten van de zichtbaarheid een belangrijke. In dat kader worden de komende vijf jaar alle wedstrijden in de volleybaleredivisie via een livestream aangeboden. Een belangrijke ontwikkeling om de Eredivisie marketingtechnisch interessanter te maken voor sponsoren.

SAMEN. in de Maatschappij
Voortbordurend op het begin maart gepresenteerde strategische plan is het invulling geven aan ‘SAMEN. in de Maatschappij’ een belangrijk project. Onder leiding van coördinator Sam Gortzak worden de komende drie jaar een kleine 300 scholen bezocht om zo’n 25.000 leerlingen met volleybal in aanraking te laten komen in de vorm van clinics. Ook de verbinding met lokale volleybalverenigingen wordt nadrukkelijk gelegd in het maatschappelijk programma. Diverse partners, zowel commercieel als overheid, zijn aangehaakt omdat ze het belang van vitaliteit en bewegen in Groningen belangrijk vinden.  We zullen komende week het programma inclusief de maatschappelijke partners online presenteren.

Breder bestuur
Bestuurlijk wordt gewerkt aan uitbreiding. Het bestuur is in gesprek met diverse kandidaten om de bestuurlijke slagkracht te vergroten. Het is mooi dat Abe Meininger als zeer ervaren volleybalman de technische zaken nu behartigt. Commercieel en secretarieel zijn taakgebieden die we op korte termijn hopen in te vullen.

Voor nu is het vooral gezond blijven met elkaar en de coronabesmettingen zo snel mogelijk terug dringen. We eindigen met een quote van Erik van der Schaaf afgelopen zondag. ‘De eerste prijs van het jaar is binnen en we gaan door!’

Stay safe en dank voor jullie ondersteuning,

Bestuur, organisatieteam, selectie en staf Amysoft Lycurgus

Reacties op dit artikel:

Geef een reactie

VOLGENDE WEDSTRIJD