Abiant Lycurgus neemt afstand van publicatie in Dagblad van het Noorden

Geschreven door: Paulien Schoonhoven

De Stichting Topvolleybal Groningen (de rechtspersoon achter het eredivisie-volleybalteam Abiant Lycurgus) distantieert zich met de meeste nadruk van de teneur van het artikel dat journalist Harm Vonk publiceerde in het Dagblad van het Noorden van vrijdag 27 september.

De feiten: met twee oud-spelers heeft de Stichting Topvolleybal Groningen (STG) een financieel geschil. Deze spelers menen dat zij recht hebben op achterstallige loonbetalingen. Aan het bestaan van dit geschil wil de STG niets afdoen. Zij betreurt het dat het lang duurt voordat dit geschil tot een oplossing komt. Met andere in het artikel genoemde spelers zijn inmiddels afspraken gemaakt die veelal via een zaakwaarnemer worden afgehandeld. De STG erkent ook dat in de aanloop naar het vorige seizoen een aantal organisatorische zaken niet goed is gegaan (bijvoorbeeld als gevolg van het faillissement van kledingsponsor Willy Loos), maar benadrukt dat voor een groot deel daarvan gaandeweg oplossingen zijn gevonden.

Vonk citeert in het artikel een aantal oud-spelers, die zich daarin uiterst kritisch over de club uitlaten. Daarnaast neemt hij een weerwoord van de voorzitter van de STG op. Uit dat korte weerwoord (Vonks weergave van een telefoongesprek van ruim anderhalf uur) blijkt duidelijk dat volgens de STG het nodige op de beweringen van de betrokken spelers valt af te dingen. Het had Vonk gesierd wanneer hij het vervolgens had gelaten bij de vaststelling dat de STG er met een aantal spelers (nog) niet uit is. Een zakelijk geschil zoals zovele andere. Niet meer, niet minder.

In plaats daarvan gaat hij vol op het orgel. De avond voorafgaand aan de publicatie van zijn artikel Twittert hij: “… spelers doen massaal beklag over club, claimen geld …”, om vervolgens al in de eerste kolom over de helft van die spelers te moeten melden dat “alle zaken [zijn] afgehandeld”. Deze spelers worden overigens nog wel, met foto, opgenomen in een overzicht, dat de indruk lijkt te moeten wekken dat écht nog veel spelers geld eisen.

“Lycurgus is één grote leugen” wordt de kop van het artikel. Dit citaat en een aantal andere uiterst kritische opmerkingen over de club ontleent Vonk aan oud-speler Jake Wiens. Deze laat de club na het verschijnen van het artikel echter meermaals mondeling en schriftelijk weten dat een aantal van zijn opmerkingen selectief door Vonk is gebruikt en/of uit hun verband is gerukt, en dat van zijn positieve opmerkingen over Lycurgus geen enkele door Vonk is geciteerd. Daarmee wekt Vonk de indruk bewust uitspraken en intenties van de geïnterviewde een andere lading te geven. Wij vinden dit een bedenkelijke werkwijze.

De ronkende kop boven het artikel komt hiermee op drijfzand te berusten, evenals de andere kritische uitspraken waaraan Vonk zijn artikel voor een groot deel ophangt. Vonk wekt met zijn handelwijze sterk de indruk van vooringenomenheid en doet daarmee twijfel aan zijn integriteit rijzen. Het is om deze reden dat de STG grote moeite heeft met zijn manier van werken.

Schieten op de boodschapper

Het is niet de gewoonte van de STG om in het openbaar op publicaties in de media te reageren. Wanneer er dingen niet goed gaan, mag dat gezegd worden, ook in de krant. Wanneer publicaties echter tendentieus en onnodig beschadigend zijn en daarnaast de indruk van vooringenomenheid wekken, wordt een grens overschreden. Wij vinden dat het ons vrij staat om dan – ook publiekelijk – te reageren.

Reacties op dit artikel:

4 Antwoorden op “Abiant Lycurgus neemt afstand van publicatie in Dagblad van het Noorden”

 1. mistersnooker

  Artikel van Vonk geeft een goed beeld van hoe de club tov spelers in gebreke is gebleven. Zelfs een weerwoord van de club is gepubliceerd. Prima journalistiek product. Dat dit niet door iedereen wordt gewaardeerd, lijkt me logisch.

  • Webmaster

   De STG erkent dat er een geschil is met oud-spelers en dat aan het begin van het vorige seizoen niet alles goed was geregeld.
   Tot zover is er niets mis met het journalistieke werk van Harm Vonk, zij het dat dit oud nieuws is, waarover wij zelf ook al bericht hebben.

   Wij hebben wél moeite met het daglicht waarin Vonk deze feiten lijkt te willen stellen.
   Om de redenen die wij in onze reactie noemen, vinden wij zijn artikel tendentieus en onnodig beschadigend, en heeft het naar onze mening de schijn van vooringenomenheid.

   Als dat volgens u bij een prima journalistiek product hoort, verschillen wij daarover duidelijk van mening.

 2. Waarom reageren op negatieve berichtgeving? Persoonlijk zou ik niet reageren op onjuiste berichtgeving in welke vorm dan ook. Ik zou er geen negatieve energie in stoppen. Wat ik wel apart vind is dat verschillende spelers met hetzelfde verhaal komen…..Dat kan geen toeval zijn. Ik neem aan dat het bestuur verantwoordelijk is voor de ontstane problemen op financieel gebied. In het bedrijfsleven moet de voor de malaise verantwoordelijke persoon het veld ruimen. Welke maatregelen heeft Lycurgus genomen tegen de verantwoordelijke personen? Een groot tekort komt volgens mij namelijk niet uit de lucht vallen.

Geef een reactie